Utbildningskatalog

Våra branschorganisationer

Uppspelningstid 5 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Att välja trä

Hållbart byggande

Uppspelningstid 1 timme och 48 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Grundläggande sågverkskunskap

Uppspelningstid 1 timme och 47 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Sågverkens vidareförädling

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Fallskydd och höghöjdsarbete

Uppspelningstid 0 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Förarkurs mobila arbetsplattformar

Uppspelningstid 0 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Grundläggande fallskyddsteori

Säkert arbete på höjd

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

SSG Employee Safety

Uppspelningstid 0 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Säkra lyft - Bas

Uppspelningstid 0 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Samtliga priser är angivna exklusive moms.