Sågverkens vidareförädling

Sågverkens vidareförädling

53 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Sågverkens vidareförädling är en fortsättning på utbildningen Grundläggande sågverkskunskap, och vänder sig till nyanställda, vikarier samt befintlig personal verksamma inom sågverks- och förädlingsindustrin. Syftet med denna utbildning är att kursdeltagaren ska få en god insikt om vad som händer efter att råvaran har sönderdelats och torkats. Utbildningen visar exempel på olika träbearbetningsmoment som kan ske i anslutning till ett sågverk alternativt vid en intern eller extern förädlingsanläggning. Merparten av den träråvara som förädlas ska levereras till en slutkund. Produkten måste därför motsvara fastställda kvalitetskrav vilket är något som betonas vid varje utbildningsavsnitt.

Utbildningens innehåll har utarbetats av Svenskt Trätekniskt Forum, STTF tillsammans med Svenskt Trä. Information eller frågor om utbildning lämnas av STTF:s sekreterare Tomas Ivarsson, tomas@tuc.se, telefon 070 - 336 17 94 eller kansliansvarige Niklas Eklund, niklas@tuc.se, telefon 070 - 208 64 08.

Innehåll

  • Introduktion vidareförädling
  • Fingerskarvning
  • Torrbandsklyvning
  • Ytbehandling
  • Impregnering
  • Hyvling
  • Svärdkap
  • Brikett- och spånbalsproduktion

Delmoment

0. Introduktion till Sågverkens vidareförädling

Utbildningen introduceras av Tomas Ivarsson.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

1. Fingerskarvning

I delmomentet visar Tomas hur fingerskarvning av virke går till.

Utbildare: Tomas Ivarsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

2. Torrbandsklyvning

I delmomentet förklarar Tomas hur torrbandsklyvning går till.

Utbildare: Tomas Ivarsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

3. Ytbehandling

I delmomentet tar Åsa Blom upp ytbehandling.

Utbildare: Åsa Blom
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

4. Impregnering

I delmomentet tar Tomas upp hur vi kan skydda virket mot svamp- och insektsangrepp.

Utbildare: Tomas Ivarsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

5. Hyvling

I delmomentet visar Tomas hur hyvling går till.

Utbildare: Tomas Ivarsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

6. Svärdkap

I delmomentet visar Tomas hur virke kan kapas genom svärdkap.

Utbildare: Tomas Ivarsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

7. Brikett- och spånbalsproduktion

I delmomentet visar Tomas hur brikett- och spånbalsproduktion går till.

Utbildare: Tomas Ivarsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Sågverkens vidareförädling och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Sågverkens vidareförädling måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Sågverkens vidareförädling 718 1 0
Utbildningen är kostnadsfri - starta här

Kontakt