STTF utbildningar

STTF utbildningar

Här finner du våra branschutbildningar som är gratis för dig som är STTF-medlem.

PREMIUM

STTF årskort ger dig obegränsat användande av alla utbildningar i utbildningskatalogen ”Diploma” under 12 månader.

Premium - Obegränsad utbildning i 12 månader 306 1 3996 3 996 kr

Våra branschorganisationer

Uppspelningstid 5 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Att välja trä

Hållbart byggande.

Uppspelningstid 1 timme och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Grundläggande sågverkskunskap

Uppspelningstid 1 timme och 47 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Sågverkens vidareförädling

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Säkra sågverk

Uppspelningstid 0 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Samtliga priser är angivna exklusive moms.