Våra branschorganisationer

Våra branschorganisationer

5 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Inom den svenska träindustrin finns ett flertal branschorganisationer med skilda verksamhetsområden. Merparten av dessa samverkar vilket är nödvändigt för att den träindustriella sektorn ska utvecklas. Exempelvis verkar vi för kompetenshöjning, kunskapsspridning och utveckling som berör trä, träprodukter och träbyggande. Vi företräder allt från massa- och pappersbruk, sågverk och övriga träförädlingsföretag inom skogsindustrin. Syftet med denna utbildning är att informera om några av de organisationer som finns samt vilka frågeställningar de ansvarar för. Medverkande aktörer är Mikael Eliasson från Svenskt Trä samt Tomas Ivarsson från STTF.

Innehåll

  • Våra branschorganisationer

Delmoment

1. Våra branschorganisationer

Medverkande aktörer är Mikael Eliasson från Svenskt Trä samt Tomas Ivarsson från STTF.

Utbildare: Tomas Ivarsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 5 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Våra branschorganisationer och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Våra branschorganisationer måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Våra branschorganisationer 720 1 0
Utbildningen är kostnadsfri - starta här

Kontakt