Grundläggande sågverkskunskap

Grundläggande sågverkskunskap

1 timme och 47 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Grundläggande sågverkskunskap är en utbildning som vänder sig till nyanställda, vikarier samt befintlig personal verksamma inom sågverks- och förädlingsindustrin. Utbildningens syfte är att kursdeltagaren ska få en god insikt om vad som händer i varje produktionsprocess samt få en helhetsbild om verksamheten för att snabbare komma in i arbetet och känna sig trygg i sin anställning. Utbildningens målsättning är också att den ska skapa ett mervärde både för den enskilde individen och företaget, samt ett underlag för tankar/idéer som kan leda till varaktiga förbättringar.

Utbildningens innehåll har utarbetats av Svenskt Trätekniskt Forum, STTF tillsammans med Svenskt Trä. Information eller frågor om utbildning lämnas av STTF:s sekreterare Tomas Ivarsson, tomas@tuc.se, tel. 070 - 336 17 94 eller kansliansvarige Niklas Eklund, niklas@tuc.se, tel. 070 - 208 64 08.

Innehåll

 • Introduktion sågverk
 • Trä som material - egenskaper
 • Timmerhantering
 • Sågintag
 • Sönderdelning
 • Olika sönderdelningstekniker
 • Råsortering
 • Ströläggning och paketering
 • Flis och spån
 • Lagerhantering innan torkning
 • Justerverk
 • Paketering och emballering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Grundläggande sågverkskunskap

Camilla Carlsson från Svenskt Trä och Claes Andersson från STTF introducerar kursen.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

1. Introduktion till sågverk

I delmomentet presenterar Gert Eriksson från Svenskt Trä kursens innehåll och upplägg.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

2. Träets egenskaper del 1

I delmomentet berättar Tore Hansson från Svenskt Trä om träets egenskaper.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

3. Träets egenskaper del 2

I delmomentet berättar Tore Hansson från Svenskt Trä om träets egenskaper.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

4. TimmerhanteringProva!

I delmomentet förklarar Gert hur timmerhanteringen på sågverket går till.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

5. Sågintag

I delmomentet visar Gert hur det sorterade timret förs vidare till sågintag.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

6. Sönderdelning

I delmomentet visar Gert hur sönderdelningen av stockarna går till.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

7. Olika sönderdelningstekniker

I delmomentet berör Gert olika sönderdelningstekniker som används på sågverk.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

8. Råsortering

I delmomentet tar Gert upp råsorteringen.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

9. Ströläggning och paketering

I delmomentet behandlar Gert ströläggning och paketering av virket.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

10. Flis och spån

I delmomentet berättar Gert om separering av flis och spån.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

11. Lagerhantering innan torkning

I delmomentet går Gert in på lagerhantering innan torkning.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

12. Torkning

I delmomentet berättar Gert om hur torkningen av virket kan kontrolleras.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

13. Justerverk

I delmomentet berör Gert hur virkespaketen justeras.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

14. Paketering och emballering

I det avslutande delmomentet visar Gert hur virket paketeras och emballeras för att köras ut till kund.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

15. Produktionsekonomi - Teori

I delmomentet går Gert in på produktionsekonomi.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

16. Produktionsekonomi i praktiken

I delmomentet tar Gert upp produktionsekonomi i praktiken.

Utbildare: Gert Eriksson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

17. Skärande bearbetning

I delmomentet visar STTF:s Mikael Svensson skärande bearbetning.

Utbildare: Mikael Svensson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Grundläggande sågverkskunskap och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Grundläggande sågverkskunskap måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Grundläggande sågverkskunskap 703 1 0
Utbildningen är kostnadsfri - starta här

Kontakt