SSG Employee Safety

SSG Employee Safety

Beskrivning

SSG Employee Safety är en interaktiv och diplomerad säkerhetskurs om systematiskt arbetsmiljöarbete, riskfyllda arbetsmoment, säkerhetskultur samt brand och nödläge. För samtliga anställda inom industrin även de som arbetar i miljöer som normalt inte nås av dessa kurser. I SSG Employee Safety ingår information kring aktuell arbetsmiljölagstiftning, generella regler, risker på arbetsplatsen och hur man på bästa sätt arbetar förebyggande, samt vad som bör göras vid tillbud. Med hjälp av kursen blir det enklare för företagen att uppfylla krav på att informera personalen om gällande svensk arbetsmiljölagstiftning.

Kostnad: 500 kr/per kursdeltagare
Tid: 1,5-2h att genomföra

Läs mer här om kursen, och hur ni köper och tar del av kursen (längst ner på SSGs sida).


Utbildningsbolag

Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen SSG Employee Safety och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen SSG Employee Safety måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
SSG Employee Safety 916 1 0
Utbildningen är kostnadsfri - starta här

Kontakt