Att välja trä

Att välja trä

1 timme och 46 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Att välja trä är en gedigen utbildning som riktar sig till dig som arbetar inom träindustrin, på byggarbetsplats eller i byggmaterialhandel. Du får under utbildningen lära dig om de svenska träslagens egenskaper och användningsområden, om miljöaspekter och trä som förnyelsebart material samt om hållbart byggande och kvalitetssortering. Vidare berör utbildningen hur trä bör hanteras och förvaras för att undvika skador och vad du bör tänka på vid val av trä, målarfärg och förbandstyper.

Genom att examinera samtliga delmoment får du ett diplom som du kan ladda ner.

Har du frågor om denna utbildning, vänligen kontakta Johan Fröbel, Svenskt Trä: johan.frobel@svenskttra.se.

Innehåll

  • Våra svenska träslag
  • Utvecklingen av skogsindustrin
  • Trä som material - egenskaper och användningsområden
  • Trä och miljö - ett förnyelsebart material
  • Kvalitetssortering och klassificering
  • Metoder för hållbart byggande
  • Rådgivning vid målning
  • Att hantera och förvara trä
  • Att undvika skador
  • Förbandstyper

Delmoment

1. Trä och miljö

I delmomentet presenterar utbildare Tore Hansson sig själv och kursens innehåll, upplägg och bakgrund. Tore berättar om utvecklingen av skogsindustrin i Sverige, om olika träslag och om fördelarna med att välja trä.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

2. Trä som material - egenskaper del 1

I delmomentet berättar Tore om trä som material och dess variationsrika egenskaper.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

3. Trä som material - egenskaper del 2

I delmomentet går Tore igenom styrkan hos olika träslag och vad de kan användas till.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

4. Rätt virke på rätt plats del 1

I delmomentet går Tore igenom kvalitetssortering av trä.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

5. Rätt virke på rätt plats del 2

I delmomentet förklarar Tore hur trä klassificeras och ger exempel på användningsområden.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

6. Bygga hållbart

I delmomentet går Tore igenom metoder för hållbart byggande.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

7. Träsortiment del 1

I delmomentet visar Tore vad som skiljer olika träprodukter åt.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

8. Träsortiment del 2

I delmomentet visar Tore olika paneler och lister samt förklarar egenskaper hos limträ.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

9. Ytbehandling

I delmomentet delar Tore med sig av råd avseende målning.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

10. Hantering och lagring

I delmomentet går Tore igenom hur virke bör hanteras och förvaras.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

11. Förbandstyper

I det avslutande delmomentet går Tore igenom förbandstyper.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

12. Slutprov

I detta delmoment slutexamineras du för att avsluta kursen och berättigas diplom. Lycka till!

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att välja trä och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att välja trä måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen

Kontakt