Samarbetspartners

STTF

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har i dag ett stort antal medlemmar som representerar alla delar av den träindustriella näringen, allt från råvara till färdig produkt. Dessutom representeras föreningen av medlemmar inom branschorganisationer samt utbildningsinstitutioner.

Föreningen har till ändamål:

  • att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling.
  • att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.

Svenskt Trä

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna.

Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Medlemsföretag

AB Hilmer Andersson * AB Karl Hedin * AB Rundvirke * Bergkvist-Insjön AB * Bergs Timber AB * Eksjö Industri AB * Frödinge Hällerum Timber AB * Holmen Timber AB * Ingarps Trävaror AB * JG Anderssons Söner AB * Martinsons Såg AB * Moelven Wood AB * NK Lundströms Trävaror AB * Norra Skogsägarna * Norrskog Wood Products * Rödins Trä AB * Sandåsa Timber AB * SCA Wood AB * Setra Group AB * Siljan Timber AB * Stora Enso * Sveden Trä AB * Södra Skogsägarna * Ture Johanssons Trävaru AB * Valbo Trä * Vida AB * Wallnäs Timber AB * Åsljungapallen AB * Östanåsågen AB

Samarbetspartners

Almab AB * AriVislanda AB * Biometria * Festo AB * Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB * Linnéuniversitetet * L.O.A.B. * LSAB Sverige AB * Milltech AB * RemaSawco AB * Renholmen AB * Svetruck AB * Träteknikerutbildning i Hammarö AB * Uni4 Marketing AB * USNR AB * Valutec AB