IT- och informationssäkerhet

IT- och informationssäkerhet

2 timmar och 15 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I denna grundläggande och omfattande utbildning får du lära dig att utveckla ett sunt risktänkande avseende IT- och informationssäkerhet. Utbildningen går igenom utvecklingen i IT-branschen och visar hur hot och tillvägagångssätt har förändrats över tid, lär dig att identifiera olika sorters attacker via mail, telefonsamtal och sms och i verkliga livet genom social engineering.

Du får insikt om hur riktade attacker går till, varför du bör vara försiktig med USB-minnen och liknande föremål, hur du identifierar bedrägliga webbsidor, skapar säkra lösenord och använder tvåfaktorsautentisering samt hur du skyddar datorn, mobilen eller surfplattan vid användande av molntjänster, applikationer och sociala medier.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på "CC" i högerhörnet av filmrutan och välj "Swedish" om du önskar se utbildningen textad.

Innehåll

 • Utvecklingen i IT-branschen - hur hoten och metoderna har förändrats
 • Vem är det som försöker komma åt dig?
 • Vad har du som har ett värde och var finns det?
 • Social engineering och olika sorters attacker
 • Spammail, telefonsamtal, sms och Nigeriabrev
 • Phishing och spear phishing
 • Attacker via USB-minnen och liknande föremål
 • Att identifiera bedrägliga webbsidor
 • Att skydda datorn och mobilen genom uppdateringar
 • Att surfa säkert
 • Dataintrång via applikationer och operativsystem
 • Att skapa säkra lösenord
 • Att använda tvåfaktorsautentisering
 • Att tänka på vid användande av molntjänster och sociala medier
 • Fastna inte i ekokammaren
 • Remote wipe och skydd för smartphones och tablets
 • Vad är adware, ransomware och trojaner och hur får jag bort det?
 • Vad används bitcoin till?

Delmoment

0. Introduktion till kursen IT- och informationssäkerhet

Utbildare Jesper Kråkhede presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

1. Varför finns IT-säkerhet?

I delmomentet förklarar Jesper varför IT-säkerhet behövs.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

2. Vem är din motståndare?

I delmomentet förklarar Jesper vem det är som försöker komma åt dig.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

3. Vad har du som har ett värde?

I delmomentet förklarar Jesper vad du har som intresserar dina motståndare.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

4. Vad finns det som har ett värde?

I delmomentet förklarar Jesper hur du tar reda på vad som har ett värde.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

5. Översikt över attacker

I delmomentet går Jesper igenom olika sorters attacker som du kan bli utsatt för.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

6. Social engineeringProva!

I delmomentet förklarar Jesper mer kring hur social engineering fungerar.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

7. Spam på olika sätt

I delmomentet förklarar Jesper skillnaderna mellan olika sorters spam.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

8. Vad är phishing?

I delmomentet förklarar Jesper vad phishing och spear phishing innebär.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

9. Identifiera bedrägliga webbsidor

I delmomentet går Jesper igenom hur du kan känna igen bedrägliga webbsidor.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

10. Attacker via USB-minnen

I delmomentet tar Jesper upp attacker via USB-minnen och föremål som liknar USB-minnen.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

11. En uppdaterad dator

I delmomentet tar Jesper upp vikten av att göra uppdateringar på datorn.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

12. Säker surf

I delmomentet ger Jesper några tips för att surfa säkert.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

13. Ett säkert lösenord

I delmomentet förklarar Jesper hur du skapar ett säkert lösenord och hur historiken kring hackers och lösenord har sett ut.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

14. Tvåfaktorsautentisering

I delmomentet går Jesper igenom hur du använder tvåfaktorsautentisering.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

15. Molntjänster

I delmomentet visar Jesper hur du kan använda molntjänster på säkrare sätt.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

16. Sociala medier

I delmomentet delar Jesper med sig av råd kring vad du bör tänka på när du använder sociala medier.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

17. Ekokammare

I delmomentet beskriver Jesper vad begreppet ekokammare innebär.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

18. Smartphones och tablets

I delmomentet delar Jesper med sig av tips avseende smartphones och tablets.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

19. Vad är adware?

I delmomentet förklarar Jesper vad adware innebär.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

20. ADW-cleaner

I delmomentet berättar Jesper hur du kan använda ADW-cleaner för att bli av med adware.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

21. Vad är ransomware?

I delmomentet förklarar Jesper närmare vad ransomware är och varför det utgör ett problem.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

22. Skydd mot ransomware

I delmomentet förklarar Jesper hur du skyddar dig mot ransomware.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

23. Trojaner

I delmomentet förklarar Jesper hur trojaner har utvecklats sedan 1990-talet.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

24. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av användbara tips.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 15 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen IT- och informationssäkerhet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen IT- och informationssäkerhet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
IT- och informationssäkerhet 577 1 0
Utbildningen är kostnadsfri - starta här

Kontakt